Uslovi koriscenja

Uslovi koriscenja.

Ko može koristiti uslugeUsluge možete koristiti samo ako pristanete da sa webcaffe formirate obavezujući ugovor i ako vam osoba ne zabranjuje primanje usluga prema zakonima odgovarajuće jurisdikcije. U svakom slučaju, morate da imate najmanje 13 godina ili, u slučaju Periskopa 16 godina, da biste koristili Usluge. Ako prihvatate ove Uslove i koristite Usluge u ime kompanije, organizacije, vlade ili drugog pravnog lica, zastupate i garantujete da ste za to ovlašćeni i imate ovlašćenje da takvo lice vežete za ove Uslove, u kojima u slučaju da se reči „vi“ i „vaše“, korišćene u ovim Uslovima, odnose na takav entitet.

PrivatnostNaša Politika privatnosti (https://www.webcaffe.ws/terms/privacy-policy) opisuje kako radimo sa informacijama koje nam pružate kada koristite naše Usluge. Shvatate da vašom upotrebom Usluga pristajete na prikupljanje i upotrebu (kako je navedeno u Politici privatnosti) ovih podataka, uključujući i prenos ovih podataka u Srbiji i u drugim zemljama na čuvanje, obradu i upotrebu instafoto24 i njegovih povezanih kompanija.

Sadržaj na UslugamaOdgovorni ste za upotrebu Usluga i za bilo koji Sadržaj koji pružate, uključujući poštivanje važećih zakona, pravila i propisa. Trebali biste davati samo Sadržaj koji vam je ugodno da delite sa drugima.

Bilo kakvo korišćenje ili oslanjanje na bilo koji Sadržaj ili materijale objavljene putem Usluga ili koje ste dobili putem Usluga na sopstveni ste rizik. Ne podržavamo, ne podržavamo i ne garantujemo potpunost, istinitost, tačnost ili pouzdanost bilo kog Sadržaja ili komunikacija objavljenih putem Usluga niti podržavamo bilo koje mišljenje izraženo putem Usluga. Shvatate da ćete korišćenjem Usluga biti izloženi Sadržaju koji može biti uvredljiv, štetan, netačan ili na drugi način neprikladan, ili u nekim slučajevima objavama koje su pogrešno označene ili su na drugi način obmanjujuće. Sav Sadržaj je isključiva odgovornost osobe koja je takav Sadržaj proizvela. Ne možemo nadgledati niti kontrolisati Sadržaj objavljen putem Usluga i ne možemo preuzeti odgovornost za takav Sadržaj.

Zadržavamo pravo da uklonimo Sadržaj koji krši Korisnički ugovor, uključujući na primer kršenje autorskih prava ili zaštitnog znaka ili drugu zloupotrebu intelektualnog vlasništva, lažno predstavljanje, nezakonito ponašanje ili uznemiravanje.

Vaša prava i dodeljivanje prava na sadržajZadržavate svoja prava na bilo koji Sadržaj koji predate, objavite ili prikažete na ili putem Usluga. Vaše je vaše - vi ste vlasnik svog Sadržaja (a ugrađeni zvuk, fotografije i video snimci smatraju se delom Sadržaja). Predajom, objavljivanjem ili prikazivanjem Sadržaja na ili putem Usluga, dajete nam svetsku, neekskluzivnu, licencu bez naknade (sa pravom podlicencije) za upotrebu, kopiranje, reprodukciju, obradu, prilagođavanje, modifikovanje, objavljivanje, prenos , prikazuju i distribuiraju takav Sadržaj u svim medijima ili metodama distribucije koji su sada poznati ili kasnije razvijeni (radi jasnosti, ova prava uključuju, na primer, kustos, transformaciju i prevođenje). Ova licenca nas ovlašćuje da vaš Sadržaj učinimo dostupnim ostatku sveta i dopustimo drugima da učine isto. Slažete se da ova licenca uključuje pravo webcaffe da pruža, promoviše i poboljšava Usluge i da Sadržaj dostavljen ili putem Usluga bude dostupan drugim kompanijama, organizacijama ili pojedincima za udruživanje, emitovanje, distribuciju, retvitovanje, promociju ili objavljivanje takvog Sadržaja na drugim medijima i uslugama, podložno našim uslovima i odredbama za takvu upotrebu Sadržaja. Takva dodatna upotreba od strane webcaffe ili drugih kompanija, organizacija ili pojedinaca vrši se bez nadoknade koja vam se plaća u vezi sa Sadržajem koji predajete, objavljujete, prenosite ili na drugi način stavljate na raspolaganje putem Usluga jer vi koristite Usluge ovime se saglasio kao dovoljnu kompenzaciju za Sadržaj i dodeljivanje prava ovde.

Korišćenje usluga


Molimo vas da pregledate webcaffe pravila ponasanja , koje su deo Korisničkog sporazuma i navode šta je zabranjeno na Uslugama. Usluge možete koristiti samo u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima, pravilima i propisima.


Naše usluge se neprestano razvijaju. Kao takve, Usluge se mogu s vremena na vreme promeniti, po našem nahođenju. Možemo zaustaviti (trajno ili privremeno) pružanje Usluga ili bilo koje funkcije u okviru Usluga vama ili korisnicima uopšte. Takođe zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prema sopstvenom nahođenju stvorimo ograničenja za upotrebu i skladištenje. Takođe možemo ukloniti ili odbiti distribuciju bilo kog Sadržaja na Uslugama, ograničiti distribuciju ili vidljivost bilo kog Sadržaja na usluzi, suspendovati ili ukinuti korisnike i povratiti korisnička imena bez odgovornosti za vas.

Vaš račun

Vaš profilMožda ćete morati da otvorite nalog da biste koristili neke od naših Usluga. Odgovorni ste za zaštitu svog naloga, zato koristite jaku lozinku i ograničite je na ovaj nalog. Ne možemo i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usled vašeg nepridržavanja gore navedenog. Možete da kontrolišete većinu komunikacija putem Usluga. Možda ćemo vam pružiti određene komunikacije, kao što su najave o uslugama i administrativne poruke. Ove komunikacije se smatraju delom Usluga i vašeg naloga i možda nećete moći da onemogućite njihovo primanje. Ako ste na svoj profil dodali e-mail i kasnije promenite ili deaktivirate taj e-mail, morate ažurirati podatke o vasem nalogu kako biste sprečili da komuniciramo sa bilo kim ko stekne vaš stari email.

Završetak ovih uslova


U svakom trenutku možete da raskinete vas pravni sporazum sa webcaffe tako što ćete deaktivirati vase naloge i prekinuti upotrebu Usluga.
Možemo suspendovati ili ukinuti vaš nalog ili prestati da vam pružamo celokupnu uslugu ili deo nje u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, ako opravdano verujemo:

Da ste prekršili ove Uslove webcaffe pravila nase zajednice.

stvarate rizik ili moguće pravno izlaganje za nas;

vaš profil treba ukloniti zbog nezakonitog ponašanja,

vaš profil treba ukloniti zbog duže neaktivnosti;

naše pružanje Usluga vama više nije komercijalno isplativo. Učinićemo razumne napore da vas obavestimo putem adrese e-pošte povezane sa vašim nalogom ili sledeći put kada pokušate da pristupite svom nalogu, u zavisnosti od okolnosti. U svim takvim slučajevima, Uslovi se ukidaju, uključujući, bez ograničenja, vašu licencu za korišćenje Usluga,

Ako smatrate da je vaš nalog greškom ukinut, možete podneti žalbu putem na email webmaster@webcaffe.wsOpstePovremeno možemo revidirati ove Uslove. Promene neće biti retroaktivne, a najnovija verzija Uslova, koja će uvek biti na webcaffe.com, upravljaće našim odnosom sa vama. Osim za promene koje se odnose na nove funkcije ili su izvršene iz pravnih razloga, obavestićemo vas 30 dana pre nego što izvršite efikasne promene ovih Uslova koje utiču na prava ili obaveze bilo koje strane u ovim uslovima, na primer putem obaveštenja o usluzi ili e-poštom na e-adresu povezanu sa vašim nalogom. Ako nastavite da pristupate Uslugama ili ih koristite nakon što te revizije stupe na snagu, pristajete da vas obavezuju revidirani Uslovi.

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovih Uslova utvrdi da je nevaljana ili neprovediva, tada će ta odredba biti ograničena ili eliminisana u minimalnoj meri neophodnoj, a preostale odredbe ovih Uslova ostaće na snazi i na snazi. Neuspeh webcaffe da sprovede bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tog prava ili odredbe.

Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas na webmaster@webcaffe.ws.